KHAI BÁO THÔNG QUAN HÀNG HÓA

Thủ tục nhập khẩu hàng Trung Quốc – máy làm mát không khí bằng hơi nước

Quy trình nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc về Việt Nam

I. Phân biệt quạt phun sương và máy làm mát không khí

Cơ chế làm mát của quạt phun sương: kim phun sương nhỏ phun nước ở dạng sương và bị quạt gió mang theo vào không khí. Các hạt sương này trao đổi nhiệt với không khí nóng, bay hơi làm giảm nhiệt độ phòng

Cơ chế làm mát của máy làm mát: không phun nước ở dạng dạng sương li ti. Máy làm mát không khí bằng phương pháp thổi (hoặc hút) không khí qua nước, làm nước bốc hơi và hơi nước lấy đi nhiệt năng của không khí, làm hạ nhiệt độ không khí; không sử dụng máy nén.

II. Mã HS và thuế nhập khẩu của máy làm mát không khí

Trước thời điểm ngày 4 tháng 11 năm 2016: Không phân biệt trọng lượng net weight của mặt hàng này, dù máy trên 20kgs, hay dưới 20kgs đều được áp vào mã HS code: 84796000, thuế nhập khẩu không có C/O cũng là 0%, thuế giá trị gia tăng: 10%

Từ ngày 4/11/2016 đến nay:  Căn cứ công văn văn số 10442/TCHQ-TXNK ngày 4 tháng 11 năm 2016 về phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi của Tổng cục Hải quan:

* Mặt hàng “Máy làm mát không khí bằng bay hơi” loại có trọng lượngtrên 20kg, có cấu tạo dạng khối chữ nhật, mặt trước là cửa gió đẩy gió mát ra, bên trong có một khoang chứa nước, một máy bơm nước thực hiện việc bơm nước tuần hoàn từ khoang chứa nước lên một khối giấy làn sóng rồi chảy về khoang chứa nước; trong quá trình chảy tuần hoàn, nước bị bay hơi, hơi nước thu nhiệt làm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh và quạt thổi hơi mát ra mặt trước; thuộc nhóm 84.79, mã số 8479.60.00. Thuế nhập khẩu: 0%, thuế giá trị tăng: 10%. Khi khai hải quan thường sẽ là luồng vàng

*Mặt hàng “Máy làm mát không khí bằng bay hơi” có cấu tạo tương tự như trên, loại có trọng lượng không quá 20kg, thuộc nhóm 85.09, phân nhóm 8509.80 – Thiết bị khác, mã số 8509.80.90. Thuế nhập khẩu: 25% nếu không có C/O. Nếu có C/O FORM E: 10%, C/O FORM D: 0%, VAT 10%.. Nếu áp vào mã dưới hoặc 20kgs, chắc chắn tờ khai sẽ là luồng đỏ, kiểm hóa hàng. Hải quan có thể sẽ sử dụng đến cân đồng hồ để kiểm tra lại xem doanh nghiệp có khai chính xác không

III. Kiểm tra chất lượng máy làm mát không khí

Trước thời điểm 8/12/2017, thủ tục nhập khẩu máy làm mát không khí rất đơn giản, doanh nghiệp chỉ phải đóng thuế là làm thủ tục thông quan bình thường . Tuy nhiện ngày 8/12/2017, Bộ khoa học công nghệ ban hành quyết định 3482/QĐ-BHCN về danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của Bộ khoa học công nghệ. Tại khoản (c) của mục 5.5 trong quyết định này chỉ rõ

Quạt điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự, có điện áp danh định không vượt quá 250 V đối với quạt điện một pha và 480 V đối với quạt điện khác, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125W. Bao gồm: c) Quạt điện làm mát không khí bằng bay hơi nước (Thiết bị làm mát không khí bằng bay hơi nước)

Như vậy Máy làm mát sử dụng trong gia đình hoặc có mục đích sử dụng tương tự, có động cơ gắn liền, hoặc công suất máy làm mát không quá 125W mới phải kiểm tra chất lượng theo QCVN 4:2009/BKHCN . Trên 125W là không phải Kiểm tra chất lượng nhà nước.

IV. Quy trình nhập khẩu

Máy làm mát không khí trên 20kg thuộc nhóm 84.79, mã số 8479.60.00. Thuế nhập khẩu: 0%, thuế giá trị tăng: 10%

Máy làm mát không khí từ 20kg trở xuống thuộc nhóm 85.09, phân nhóm 8509.80 – Thiết bị khác, mã số 8509.80.90. Thuế nhập khẩu: 25% nếu không có C/O. Nếu có C/O FORM E: 10%, C/O FORM D: 0%, VAT 10%

Máy làm mát không khí có công suất không quá 125 W phải kiểm tra chất lượng theo QCVN4:2009/BKHCN (công bố hợp quy), trên 125 W thì nhập khẩu bình thường

Trường hợp phải kiểm tra chất lượng, Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy làm mát không khí như sau

Các quy định pháp luật:

Quyết định 3482/QĐ-KHCN ngày ban hành 8 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công Nghệ ban hành công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công Nghệ.

* Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010 đối với thiết bị điện số thứ tự từ 1 đến 6 của Phụ lục ban hành kèm theo QCVN 4:2009/BKHCN.

*Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ” ( Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý của BKHCN quy định trong QĐ 1171/2015/QĐ-BKHCN)

* Công văn 2421/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 07-2017-BKHCN ngày 16/6/2017

Bước 1: Đăng ký kiểm tra chất lượng máy làm mát không khí tại chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng nơi mở tờ khai

Bước 2: Nộp xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng máy làm mát không khí cho Hải quan để thông quan lô hàng

Bước 3: Mang mẫu đến các trung tâm thử nghiệm như Quatest 1,2,3 hoặc Vietcert để thử nghiệm và chứng nhận hợp quy theo QCVN4 :2009/BKCN và dán tem hợp quy lên sản phẩm

Bước 4: Nộp chứng nhận hợp quy cùng bộ hồ sơ theo quy định cho nơi đã đăng ký kiểm tra chất lượng máy làm mát không khí (Chi cục TCĐLCL) là hoàn tất các thủ tục

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *