THÔNG TIN DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Thanh toán chuyển khoản cho nhà cung cấp

DỊCH VỤ THANH TOÁN, TÀI CHÍNH XUẤT NHẬP KHẨU

Khách hàng có thể sử dụng ba phương thức khác nhau khi nhập hàng. Các phương thức này sẽ giúp khách hàng được linh hoạt thanh toán theo nhu cầu, bao gồm Thư tín dụng L/C, thanh toán D/P và phương thức chuyển tiền qua điện thoại T/T . Đồng thời, để đảm bảo rằng các nhà máy có khả năng thực hiện thỏa thuận với người mua và quá trình giao dịch an toàn và thuận tiện, tất cả các nhà cung cấp phải thông qua kiểm toán, và các điều khoản về chất lượng

                  

   Thanh toán linh hoạt       

Khách hàng có thể sử dụng ba phương thức thanh toán khác nhau linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng

            Giao dịch thuận tiện

Giao dịch thuận tiện

Trong suốt quá trình giao dịch thanh toán tài chính của khách hàng với NCC, K.imex sẽ hỗ trợ khách hàng, đảm bảo việc diễn ra giao dịch                            được thuận tiện nhất.

An toàn tài chính

Tất cả các NCC đều phải đảm bảo các điều khoản an toàn do K.imex đặt ra, và đều phải được thông qua kiểm toán để quá trình thanh                          toán tài chính của khách hàng được an toàn.

DỊCH VỤ THANH TOÁN L/C

Hình thức thanh toán L/C – Letter of Credid là một cam kết thanh toán có điều kiện bằng văn bản của một tổ chức tài chính (thông thường là ngân hàng) đối với người thụ hưởng L/C (thông thường là người bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ) với điều kiện người thụ hưởng phải xuất trình bộ chứng từ phù hợp với tất cả các điều khoản được quy định trong L/C, phù hợp với Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP) được dẫn chiếu trong thư tín dụng và phù hợp với Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ (ISBP).

DỊCH VỤ THANH TOÁN D/P

Là hình thức thanh toán mà nhà xuất khẩu thông qua trung gian gửi bộ chứng từ nhờ thu đến trug gian của nhà nhập khẩu. Từ đó nhà nhập khẩu thanh toán tiền hàng và nhận bộ chứng từ.

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN T/T

TT (Telegraphic Transfer – chuyển tiền bằng điện) nằm trong hình thức thanh toán By remittance – By transfer. Hình thức này như sau: K.imex sẽ đại diện doanh nghiệp nhập khẩu điện lệnh cho ngân hàng đại lý của mình ở Trung Quốc thanh toán tiền cho nhà cung cấp.
TT thì có 2 phương thức là chuyển tiền trả trước và chuyển tiền trả ngay / trả sau.

CHUYỂN TIỀN TRẢ TRƯỚC GỒM CÁC BƯỚC SAU:

B1: Nhà nhập khẩu liên hệ với K.imex ra lệnh chuyển tiền để trả cho nhà xuất khẩu.
B2: K.imex gửi giấy báo nợ đến nhà nhập khẩu mua.
B3:K.imex chuyển tiền cho ngân hàng bên bán.
B4: Ngân hàng Trung Quốc của nhà cung cấp  gửi giấy báo có cho K.imex
B5: Nhà cung cấp giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho K.imex từ đó chuyển cho nhà nhập khẩu.

CHUYỂN TIỀN TRẢ SAU GỒM CÁC BƯỚC SAU:

B1: Nhà cung cấp giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho K.imex sau đó đưa cho nhà nhập khẩu.
B2: Nhà nhập khẩu lệnh cho K.imex chuyển tiền cho ngân hàng Trung Quốc của nhà cung cấp.
B3: K.imex gửi giấy báo nợ cho nhà nhập khẩu.
B4: K.imex chuyển tiền trả cho ngân hàng Trung Quốc của nhà cung cấp.
B5: Ngân hàng Trung Quốc của nhà cung cấp gửi giấy báo có cho bên bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *